Budżet UG w Zebrzydowicach

Kochani Kończanie, Kończanki i Miłośnicy Kończyc Małych!

Urząd gminy w Zebrzydowicach opublikował najważniejsze informacje dotyczące przyszłorocznego budżetu. Dochody budżetu na rok 2020 ustalono w łącznej kwocie: 64.478.022,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 61.890.022,00 zł zaś dochody majątkowe w wysokości 2.588,000,00 zł.

http://zebrzydowice.net/news.php?readmore=3806

fot. www.alebank.pl