Założenie Stowarzyszenia Miłośników Kończyc Małych

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych funkcjonuje od 18 listopada 2019 roku.

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Kończyce Małe w gminie Zebrzydowice.

Chcemy promować nasze sołectwo, poprzez różnego rodzaju działania kulturalne i edukacyjne, takie jak wystawy, seminaria, warsztaty, czy publikacje, popularyzujące bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe naszej wsi.

Priorytetem dla naszego Stowarzyszenia jest aktywizacja mieszkańców Kończyc Małych – zarówno tych najmłodszych, jak i seniorów, do włączania się w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze przede wszystkim lokalnym. Jednocześnie chcemy zadbać o zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, wykluczeniu i bezradności społecznej oraz działania na rzecz wyrównywania szans i ochrony zdrowia.

Planujemy działalność na rzecz wspomagania rozwoju i edukacji mieszkańców Kończyc Małych oraz na rzecz poprawy rozwoju infrastruktury wsi. Ważnym aspektem jest także dla nas pielęgnowanie tradycji i wzmacnianie tożsamości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród członków kończyckiej społeczności.

Chcemy współdziałać zarówno z organizacjami społecznymi, sołectwami, gminami, grupami amatorskimi i szkołami, szczególnie w formie wymiany kulturalnej i sportowej, a także nawiązywać współpracę z mieszkańcami i instytucjami z innych części Europy i świata (umiędzynarodowienie społeczeństw).

Dla realizacji wyznaczonych celów, pragniemy starać się o dotacje dedykowane organizacjom pozarządowym; w tym dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących. Działalność gospodarcza, którą podjęliśmy, jako stowarzyszenie, będzie służyła realizacji działań statutowych.

Serdecznie zapraszamy Miłośników Kończyc Małych do naszego grona 🙂

Iwona Nowak
Maria Fedrizzi
Izabela Brachaczek
Alicja Krasucka
Szymon Żyła
Czesław Spandel
Przemysław Lose

Kontakt: 505-268-550, 507-729-396


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *