II tura Wyborów Prezydenckich 2020

Kochani Kończanie, Kończanki i Miłośnicy Kończyc Małych!

II tura wyborów pezydeckich odbędzie sie w najbliższą niedzielę 12 lipca 2020 r.

Lokale wyborcze będą otwarte tradycyjnie od godz. 7 do 21.
Głos będzie można oddać na 2 kandydatów.
Format karty do głosowania to A5, karta posiada ścięty jeden róg oraz dwie pieczęcie – Państwowej Komisji Wyborczej
i Obwodowej Komisji Wyborczej.

Aby głos był ważny należy postawić znak ,,X” obok nazwiska jednego kandydata.

Warto wiedzieć:
– Wchodząc do swojego lokalu wyborczego należy zachować środki ostrożności,
– Konieczne jest zachowanie dystansu w kolejce,
– Należy założyć maseczkę
– Przy wejściu będzie znajdować się płyn do dezynfekcji,
– Warto zaopatrzyć się we własny długopis,
– W lokalu będzie mogła przebywać 1 osoba na 4 m2
– Między stanowiskami członków komisji będzie zachowana odległość 1,5 m,
– Lokal wyborczy będzie wietrzony co godzinę przez 10 min,
– Powierzchnie stałe w tym urna będzie podlegać dezynfekcji.


Ważne daty

 • Najpóźniej do wtorku (16.06) wyborca miał prawo zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.
 • Do piątku (19.06) wyborca może złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w urzędzie gminy.
 • Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może uczynić to najpóźniej do 23 czerwca b.r. Z kolei wyborca, który po terminie 23.06 rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca b.r.
 • Każdy wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub w której będzie czasowo przebywał w dniu wyborów – jeżeli dopisze się do spisu wyborców. Dotyczy to także osób bez stałego zameldowania. Wniosek można składać najpóźniej w terminie do 23 czerwca b.r.
 • Istnieje również możliwość wystąpienia o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie można złożyć do 26 czerwca br. w urzędzie gminy, w której znajdujemy się w spisie wyborców. Otrzymamy zaświadczenie na pierwszą i drugą turę wyborów. Z takim dokumentem można głosować w dowolnym lokalu wyborczym znajdującym się w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim.

  ———————————————————————————————————————————————-

Ustawa o wyborach prezydenckich 2020 została podpisana. Dokument zakłada, że swój głos będzie można oddać zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie. PKW potwierdza możliwość skorzystania z tego prawa. Publikujemy najważniejsze zapisy głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z zarządzeniem pierwsza tura wyborów odbędzie się 28 czerwca, natomiast druga, o ile będzie konieczna, 12 lipca.

Najważniejsze zasady dot. głosowania korespondencyjnego

Jak głosować korespondencyjnie w kraju?

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca jest ujęty jest w spisie wyborców. Termin? Najpóźniej do 16 czerwca.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Zamiar głosowania korespondencyjnego może zgłosić każdy, kto ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, ukończył 18 lat i ma prawa wyborcze.

Gdzie zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Robimy to w naszym urzędzie gminy.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Jeśli wyborca głosuje korespondencyjnie w kraju, może zgłosić chęć głosowania:

 • ustnie,
 • pisemnie
 • lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL wyborcy,
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
 • wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Do kiedy można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Najpóźniej do 16 czerwca.

Zasady głosowania wyborców podlegających kwarantannie

Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca.

Doręczenie pakietu wyborczego

Wyborca, który głosuje w kraju otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 23 czerwca. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 26 czerwca.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

Info Gazeta Prawna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *